Klachtenregeling

Soms gaat er toch wel iets mis en dan….

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening dan betreur ik dat maar ik hoop dat u dat ook aan mij wil laten weten. Ik kan daar ook weer van leren en in overleg met u kunnen we proberen om tot een oplossing te komen.

Intern
U kunt u klacht, op -of aanmerking zowel mondeling als schriftelijk indienen. Om uw klacht schriftelijk te melden kunt u een brief sturen naar Praktijk Balans op Maat, Het Schoor 29, 6019 EC Wessem of een mail sturen naar: info@balansopmaat.nl. Ik zal dan zo spoedig mogelijk met u contact opnemen. Telefonisch of schriftelijk. Ik streef er naar om uiterlijk binnen twee weken in gesprek met u te gaan. De behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een voor u als cliënt én de praktijk bevredigende oplossing.    

Extern
Ik val als CAT-complementair therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een Rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/