Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is een verzameling van geneeswijzen die het zelfhelend vermogen van de mens stimuleren en valt onder complementaire geneeswijzen. Het gaat om geneeswijzen die soms als alternatief kunnen dienen, maar in ieder geval aanvullend hun bestaansrecht hebben. 

In de huidige samenleving worden we vaak geconfronteerd met omstandigheden die onze energie uitputten en ons in onbalans kunnen brengen. Deze verstoringen in ons energiesysteem kunnen op den duur gezondheidsklachten en/of ziekte veroorzaken. Door deze verstoringen op te sporen en te corrigeren help je het lichaam om zichzelf verder te kunnen herstellen.

De natuurgeneeskunde richt zich niet primair op het bestrijden van de ziekte en het behandelen van de symptomen, maar richt zich vooral op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen. Ieder organisme heeft immers een natuurlijke kracht in zich om te herstellen, als er zich stoornissen voordoen. Binnen de natuurgeneeskunde zijn vele stromingen aanwezig waarbij ik vooral gebruik maak van de polsdiagnostiek. Ook wel VAS (Vasculair Autonoom Signaal) genoemd. Aan de veranderingen van de polsslag kan de therapeut aflezen waar de bron zit van je niet prettig voelen, welke organen daar een rol bij kunnen spelen en welke emotionele blokkades je dwars kunnen zitten.